Socialdemokrater för tro och solidaritet

Utnyttja EU:s styrka för rättvisa

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2009 08:24 CEST

Uttalande från Kristna Socialdemokraters förbundsstyrelse:

EU är en stormakt i världen, både ekonomiskt och politiskt och har goda möjligheter att skapa en bättre värld. Därför måste EU alltid utgå från rättvisa och solidaritet. EU måste också ta ansvar för att bygga ett starkt och rättvist Europa, ett Europa som tar socialt ansvar.

Precis som svensk arbetarrörelse för 100 år sedan insåg nödvändigheten att gå från lokala till nationella lösningar för att skapa ett gott samhälle behöver vi idag byta från ett kortsiktigt till ett långsiktigt perspektiv, stolt stå upp för de lösningar vi tror på och forma dem i solidaritet med människor i Finland, Frankrike, Polen och Rumänien. I en tid med ökad global uppvärmning, ökade klyftor och en värld med krig och konflikter vill vi att Europa ska byggas lite rödare, lite grönare.

Att knyta människor samman istället för att bryta sönder gemenskapen med gränser är utgångspunkten för EU som fredsskapare. Den utgångspunkten ska EU använda i det globala konfliktlösningsarbetet och dessutom utveckla biståndspolitiken till en progressiv utvecklingspolitik. EU:s styrka kan också användas för att bygga murar och öka spänningarna. Den vägen vill andra att EU ska ta. Vår väg är den öppna.

Som stormakt har EU möjligheter att påverka klimatutvecklingen, både som föregångskontinent och genom egna insatser för minskad miljöbelastning. EU kan också vänta in andras insatser, och avstå från ansvaret. Den vägen vill andra att EU ska ta. Vår väg är föregångsinriktad och progressiv.

När klyftorna ökar och har ett samhälle misslyckats. Att klyftor och social utslagning ökar leder inte bara till personliga tragedier utan också till allas otrygghet. Andra vill bygga Europa på ökade orättvisor och minskat offentligt ansvarstagande. Vår väg är gemenskapens.

EU:s styrka ska användas för att ge oss ett rättvisare Europa och en värld byggd på solidaritet.

För mer information
Anna Ardin
Pressekreterare
0733907017
anna.ardin@broderskap.se