Investor AB

Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Investor AB till säkring av bolagets program för långsiktig aktierelaterad lön samt syntetiska aktier som del av styrelsearvodering

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 17:00 CEST

Årsstämman 2009 i Investor beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att säkra åtaganden och kostnader sammanhängande med programmet för långsiktig aktierelaterad lön för 2009 och utgivande av syntetiska aktier som del av styrelsearvodering. Investor meddelar att bolagets styrelse beslutat utnyttja bemyndigandet för dessa syften.

Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen före 10 juni 2009 till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Investor äger idag 2.483.800 B-aktier i Investor och avser förvärva ytterligare högst 2.500.000 B-aktier.


För ytterligare information:

Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 0735-24 20 31
Oscar Stege Unger, IR-chef: 08-614 20 59, 070-624 20 59