Tyresö kommun

Utökad busstrafik till och från Tyresö

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 13:12 CET

Sedan den 15 december är det lättare att åka kollektivt
till och från Tyresö. En utredning som Tyresö kommun har initierat har
resulterat i nya busslinjer, tätare avgångar och senare turer.

Tyresö kommun har tillsammans med SL gjort en kollektivtrafikutredning för
att se hur man kan förbättra resandet för Tyresöborna.

– Syftet med utredningen är att hitta sätt att få fler att åka kollektivt och
därmed minska koldioxidutsläppen. Det ligger helt i linje med viktiga mål i
kommunplanen samt vår klimatstrategi. Bättre busstrafik är också viktigt för
minska bilköerna på framför allt Tyresövägen, säger Helena Hartzell,
trafikplanerare.

En noggrann marknadsanalys har kartlagt var i kommunen invånarna bor, var de
arbetar och var de går i skolan. Detta för att lokalisera brister och var man
behöver förstärka trafiken. Utredningen lämnar förslag på en rad
trafikförändringar. Förutom marknadsanalysen har synpunkter från Tyresöbor, SL
och trafikentre­prenörerna legat till grund för förslagen.

Ny linje utan omväg via centrum

Flera av dessa kommer SL att genomföra redan 15 december i år. Bland annat
kommer en helt ny busslinje, 814, att gå mellan Strandängarna och Gullmarsplan i
rusningstid, utan omvägen över Tyresö centrum. Andra exempel på förbättringar är
att 816 och 824 kommer att gå senare på kvällarna. Dessutom får flera linjer en
rad nya avgångar, till exempel linje 812, 813, 815C, 872, 873 och 875.

Med tätare turer får fler sittplats på bussen, vilket är bra av både
säkerhets- och bekvämlighetsskäl.


Smidigare att förflytta sig inom kommunen

Kommunen fortsätter dialogen med SL och deras trafikutövare. Bland annat med
fokus på att ­ytterligare förbättra kommunens öst-västliga förbindelser.

– Tyresös befolkning växer och vi har flera nya bostadsområden på gång. När
vi bygger ut och om vägnätet här i Tyresö är vår strategi att alltid planera för
framtida busslinjer och bättre busshållplatser. Vi vill på alla sätt underlätta
möjligheterna att åka kollektivt för de som bor i och flyttar till Tyresö, säger
Helena Hartzell.

Kontakt: Tyresö kommun: Trafikplanerare Helena Hartzell, tel 08-5782 92 55,
helena.hartzell@tyreso.se


Fakta: Linje 812, 813 och 815C får fler avgångar
Linje 814 Ny linje från
Strandängarna via Ältabergsvägen till Gullmarsplan och omvänt.
Linje 816
förlängs till Strandängarna i Tyresö strand. Fler avgångar på kvällen
måndag–fredag. Hållplatsen Tyresö strand ersätts av Strand­badet.
Linje 823
trafikerar inte hållplats Skogsängsvägen i riktning mot Gullmarsplan.
Linje
824 Helgnätter förlängs två turer från Trollbäckens C till Tyresö C för att
förbättra förbindelserna mellan Tyresös olika kommundelar. Även två nya turer
Tyresö C–Trollbäcken C helgnätter.
Linje 872, 873 och 875 får fler avgångar
måndag-fredag.


Närheten till havet, naturen och storstaden gör Tyresö till en mycket attraktiv kommun att bo i. Tyresö är härligt beläget, en och en halv mil sydost om Stockholm. Du kan läsa mer om Tyresö på kommunens webbplats www.tyreso.se
Här hittar du även vårt pressrum: http://www.tyreso.se/pressrum Vill du följa vad som sker i Tyresö kommun kan du anmäla dig och nyhetsbrev via e-post, gå in på http://www.tyreso.se/nyheter/Prenumerera-pa-nyheter/