BIG BAG

Utökad kapacitet för containertransporter, genom outsourcing.

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2015 09:21 CET

Outsourcade transporter höjer servicegraden

Kapacitetsökningen möjliggörs genom att BIG BAG outsourcat sin flotta av lastväxlare och liftdumperbilar till underentreprenörer som är specialiserade åkerier.
Samtliga containerbilar ges möjlighet att drivas i tvåskift, för att skapa utökade servicemöjligheter till våra kunder.

Vi välkomnar det utökade samarbetet med två av våra underentreprenörer; samarbeten som pågått under ett flertal år och stärkts med tiden. Dessa två lejdåkare utförde under 2014 närmare hälften av BIG BAG’s containertransporter.

Samtliga BIG BAG’s chaufförer är erbjudna fortsatt tjänst i sina bilar hos underentreprenörerna, eller omflyttning till andra enheter inom BIG BAG. Den märkbara förändringen blir att vår leveranskapacitet ökar.

År 2003 presenterade BIG BAG storsäckar för byggavfall, som en enkel och miljösmart ersättare till container eller  transport med egen bil och släpvagn.
Idag erbjuder företaget en mängd olika kärl och metoder för insamling och sortering av avfall från bygg, industri, fastighet, kontor och privatbostäder.
BIG BAG behandlar allt icke miljöfarligt avfall vid egna anläggningar och genom att kombinera automatisk och manuell sortering kan mer än 99% återanvändas, återvinnas eller energiutvinnas.

För mer information om BIG BAG, ring 08-30 21 00, mejla info@bigbag.nu eller besök oss på www.bigbag.nu.