Livsmedelsverket

Utökad kontroll av färgämnet Sudan i chiliprodukter och curry

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 18:00 CET

EU:s Ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa rekommenderar kommissionen att kontrollen av det otillåtna färgämnet Sudan I även ska innefatta Sudan II, III och IV.
Förutom chili och chiliprodukter, ska även curry kontrolleras.

Sommaren 2003 beslöt EU om speciella skyddsåtgärder därför att Sudan 1, ett rött färgämne, hade hittats i chiliprodukter från Indien. Sudan 1 är inte godkänt för användning i livsmedel inom EU.

Uppföljning av gällande beslut
Kommissionen beslöt 20 juni 2003 att medlemsstaterna ska ställa krav på att importerad och krossad eller mald chili ska åtföljas av ett intyg som garanterar att det otillåtna färgämnet Sudan 1 inte ingår.
Alltsedan dess har också medlemsstaterna bedrivit en stickprovskontroll av produkter på hemmamarknaden.

Tre prov innehöll Sudan I
I Sverige har Livsmedelsverket och kommunerna mellan juli-oktober tagit 27 prov. Tre prov från mindre butiker innehöll Sudan 1 och dessa partier har beslagtagits. Övriga prov var negativa.
I nio EU länder hittades fram till den 17 november 74 positiva prov av totalt 1240 undersökta prov.

Partier spårade till Sverige
Genom EU:s varningssystem har fyra partier som nått Sverige kunnat spåras och aktuell kommun har kunnat beslagta kvarvarande produkt. Även producenter har dragit in partier då man genom egenkontroll upptäckt Sudan 1 i sina varor.

Utökad kontroll
Den 16 december 2003 beslöt Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa att rekommendera kommissionen att utöka de tillfälliga skyddsåtgärderna till att gälla kontroll av förutom Sudan I även Sudan II, Sudan III och Sudan IV i chili, chiliprodukter och dessutom curry. Kommissionen kommer att fatta beslut inom kort.
I övrigt gäller att tullen kontrollerar intyg såsom tidigare och att en fortsatt marknadskontroll ska bedrivas av Sverige.

Ytterligare upplysningar:
Ingrid Nordlander, byråinspektör: 018-17 55 96
Per Ola Darnerud, toxikolog: 018-17 14 52