Statens Jordbruksverk

Utökad kredit för Jordbruksverket möjliggör utbetalningar till drabbade lantbrukare

Pressmeddelande   •  Aug 21, 2003 14:15 CEST

Jordbruksverket begärde i början av augusti extra anslag av regeringen för att kunna hjälpa de drabbade lantbrukare som fått in salmonella via foder från Lantmännens foderfabrik i Norrköping. Detta eftersom de pengar som fanns i verkets ordinarie budget bara täckte en tiondel av de beräknade kostnaderna. Regeringen har nu utökat Jordbruksverkets kredit och gjort det möjligt att använda den för utbetalningar till lantbrukare vars gårdar drabbats av salmonella.

Utbetalningarna till lantbrukarna är preliminära eftersom Jordbruksverket anser att det är Lantmännen som slutligen ska betala för de kostnader och förluster som uppstått som en konsekvens av det smittade fodret. Utbetalningarna kommer att ske enligt sedvanliga principer, med undantaget att de är förenade med villkor för lantbrukaren. Villkoren innebär att lantbrukaren överlåter sitt skadeståndsanspråk på Lantmännen till Jordbruksverket. Något som är nödvändigt för att Jordbruksverket i sin tur ska kunna kräva Lantmännen på pengarna.

Utbetalningarna innebär att saneringsarbetet kan slutföras planenligt och därmed minimeras gårdarnas spärrtider.

Kontaktperson:
Niclas Purfürst, chef för företagsenheten, tel 036-15 58 74, 070-604 07 89.