Länsstyrelsen Västerbotten

Utökad lodjursjakt i Västerbottens län

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 14:26 CET

Totalt får åtta lodjur fällas under årets skyddsjakt på lodjur i länet. Jakten får bedrivas med vapen och godkända fällor, inom två områden, under tiden 1 – 31 mars.
- Detta är en ökning med tre lodjur jämfört med 2006 års jakt, säger Margaretha Sjögren, jakthandläggare vid Länsstyrelsen.

Högst fem lodjur får fällas inom kommunerna Dorotea, Vilhelmina och Storuman – område 1 – och högst tre lodjur får fällas inom kommunerna Sorsele, Malå, Lycksele, Åsele, Bjurholm och Nordmaling – område 2.
- Ökningen av antalet djur som får fällas äventyrar inte lodjursstammen och dess utbredning i länet, säger Margaretha Sjögren, jakthandläggare vid Länsstyrelsen.
- Vi grundar den bedömningen på 2006 års inventeringsresultat, där 32 lodjursföryngringar konstaterades i länet.
Lodjursjägares ansvar

Den som jagar lodjur måste löpande från jaktens början hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen. Detta gör man via Länsstyrelsens telefonsvarare
090-10 70 70.
Den som ska jaga lodjur behöver inte anmäla sig till jaktregistret som lodjursjägare.
Skytten ska även se till att lodjuret besiktas inom 24 timmar av någon av Länsstyrelsens besiktningsmän. Det är också skyttens ansvar att se till att få skinnet eller det monterade djuret märkt av Polisen inom 6 månader.
Jaktledarens ansvar

Vid varje jakttillfälle ska en jaktledare utses. Jaktledaren ska snarast och senast tre timmar efter att lodjuret fällts eller fångats anmäla det till polismyndigheten. Polisen lämnar då upplysningar om besiktning av lodjuret. Jaktledaren skall även förvissa sig om att de fällor som används är i enlighet med Naturvårdsverkets beslut.
Annan information

Kommersiella aktiviteter som annonsering, köp, byte, försäljning eller förevisning av lodjur, lodjursskinn eller andra delar av lodjur, är förbjudet. Undantag från förbudet kan medges av Jordbruksverket.

Ytterligare information:
Margaretha Sjögren tel 090-10 73 93 margaretha.sjogren@ac.lst.se
Joacim Jacobsson tel 090-10 82 37 joacim.jacobsson@ac.lst.se