RFSL

Utökad möjlighet till assisterad befruktning glädjande

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 16:07 CET

RFSL gläds idag åt att även ensamstående nu får möjlighet till assisterad befruktning inom den svenska hälso- och sjukvården, men oroas över att assisterad befruktning i praktiken inte nödvändigtvis kommer bli mer tillgänglig för alla.

Riksdagen har idag, med bred majoritet, röstat för en proposition från regeringen om att ge ensamstående personer tillgång till assisterad befruktning inom den svenska hälso- och sjukvården. Endast Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna motsatte sig beslutet. Därmed kommer ensamstående från den 1 april ges samma möjlighet att bli föräldrar genom assisterad befruktning som idag finns för gifta par, registrerade partners och sambor.

– Det här är en rättvisereform som ger alla som vill bära egna barn men är i behov av sjukvårdens hjälp med detta samma rätt till behandling för att bli gravida. RFSL gläds idag med alla som nu ges en enklare väg till att kunna förverkliga ett önskat föräldraskap, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

Även om dagens beslut är en välkommen signal om att alla olika former av familjer och sätt att bli föräldrar på är lika önskade kommer det, menar RFSL, krävas ytterligare åtgärder för att tillgången till assisterad befruktning ska bli likvärdig och kunna möta det behov som finns. RFSL befarar att den förväntade tillströmningen av patienter som söker tillgång till assisterad befruktning inom den offentliga hälso- och sjukvården inte kommer mötas med tillförande av resurser inom regioner och landsting. De redan idag på flera håll i landet orimligt långa köerna för att få behandling kan komma att bli längre.

Det finns dock flera sätt att motverka detta på och förverkliga att fler får tillgång till assisterad befruktning även i praktiken:

- Att resurser tillförs inom regioner och landsting för att möta behovet av assisterad befruktning. Det handlar bl.a. om att få fler att donera könsceller (ägg och spermier) genom att med informationsinsatser intressera fler donatorer och göra det mer attraktivt att bli donator genom att höja ersättningsnivåerna till donatorerna. Kötiderna kan kortas ner avsevärt genom att öka tillgången på donerade könsceller att använda vid behandlingar.

- Att möjliggöra för fler att kunna erbjuda insemination. Insemination är den minst komplicerade formen av assisterad befruktning. Behandlingen bör kunna utföras vid fler kliniker än idag, också utanför sjukhus, och även av barnmorskor utan att överinseende krävs av läkare med specialistkompetens.

- Att möjliggöra för samtidig donation av både spermier och ägg, vilket idag inte är tillåtet. Det innebär att ensamstående som inte kan bli gravida utan donerade ägg fortfarande inte kan erbjudas assisterad befruktning inom den svenska vården. Inte heller par som inte har fungerande ägg för en graviditet och där ingen i paret heller kan bidra med spermier, och därmed är i behov av både donerade ägg och spermier, kan idag erbjudas assisterad befruktning, på grund av att samtidig donation av både spermier och ägg inte är tillåtet.

Utan att dessa förändringar genomförs kommer fortfarande många ensamstående och par se sig tvungna att söka sig till att genomföra dyra graviditetsbehandlingar vid kliniker utomlands, en ordning som utestänger många utan ekonomiska resurser att söka sig utomlands. Den assisterad befruktning som idag erbjuds inom svensk privat hälso- och sjukvård, till betydligt högre kostnader för patienten än inom offentlig hälso- och sjukvård, är visserligen ett välkommet komplement men regioner och landsting ska inte kunna hänvisa till att sådan tillgång finns för att smita undan sitt ansvar att erbjuda ensamstående och par assisterad befruktning på lika villkor och utan orimliga kötider.

– RFSL hoppas att den utredning om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet som ska presentera sina förslag om en månad kommer föreslå att samtidig donation av både spermier och ägg tillåts i Sverige, vilket skulle möjliggöra för ytterligare ensamstående och par att få hjälp med assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård, säger Ulrika Westerlund.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se