IHAAB Gruppen

Utökad produktion hos SMD Produktion i Stockholm AB

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 15:28 CET

Rörelsen i Lindebergh Elektronik AB i KK, som förvärvades av IHAAB Marketing AB, 2010-10-12, ingår nu helt i koncernen.                                  

Flytten från lokalerna på Gårdsfogdevägen 16 i Bromma till SMD Produktions lokaler på Upplagsvägen 1 i Årsta är genomförd och SMD Produktion har nu tillgång till ytterligare lokalytor i anslutning till de befintliga.

Peter Strömgren, VD i IHAAB-gruppen:

Glädjande nog har nästan samtliga av Lindeberghs kunder valt att fortsatt förlägga hela eller delar av sin elektroniktillverkning hos oss.

Vi har bland annat mot den bakgrunden anställt 6 tidigare medarbetare från Lindebergh Elektronik för att säkerställa den tillkommande produktionen och för att behålla och utveckla samarbetet med kunderna och kunskapen om deras behov.

SMD Produktion och Lindebergh Elektronik har haft likartade strukturer i sitt sätt att erbjuda kvalificerad elektronikproduktion till krävande kunder inom olika segment och med kvalificerade certifieringar som ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, medicinsk tillverkning samt dessutom ISO                                                                                                                                                            14001:2004, miljöcertifiering, kommer vi fortsatt kunna upprätthålla och utveckla den nödvändiga kompetensen för befintliga och nya kunder!

 

 

 

 

 

För ytterligare information:

IHAAB Marketing AB

Bo Eklund Marknadsansvarig

bo.eklund@ihaab.se

0735 030 070