Almega

Utökad strejk i Sjötrafiken

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2016 14:45 CEST

Strejken i Skärgårdstrafiken fortsätter och utökas idag marginellt. Sjöbefälsförbundet har hittills sagt nej till två medlarbud och i helgen motsatte de sig den skiss som medlarna föreslog som grund för ett tredje medlarbud.

Efter att Sjöbefälen sagt nej till två medlarbud gjorde medlarna i helgen ett nytt försök att få parterna att närma sig varandra. Medlarna presenterade en skiss som skulle ligga till grund för ett tredje medlarbud. Almega accepterade skissen men Sjöbefälsföreningen avvisade skissen redan innan medlarna fick chansen att presentera ett färdigt förslag.

-Det är ett besvärligt förhandlingsläge där facket inte flyttar sig en millimeter utan håller fast vid sina ultimativa krav, säger Patrik Eidfelt, förhandlingschef Almega Tjänsteföretagen

Vad Sjöbefälen egentligen vill med sin strejk är lite oklart då budskapet hela tiden ändras. Ibland handlar det om att slå ihop de olika kollektivavtalen i branschen till ettmed kostnadsökningar på upp till 10 %. Ibland handlar det om att avskaffa individuell lönesättning och återgå till ett tarifflönesystem. Nu senast hävdar de att de vill stoppa lönedumpning.

-Jag har väldigt svårt att se hur Sjöbefälen får det till lönedumpning när alla anställda garanteras 2,2 procents löneökning. Det är inte seriöst av Sjöbefälsföreningen att komma med sådana påhopp säger Patrik Eidfeldt.

En fråga som har oroat många anställda inom sjötrafiken i Stockholm är vad som kommer hända med löner och ersättningar efter den nyligen av Stockholms Läns Landsting nyligen gjorda Sjötrafiksupphandlingen.

-Vi vill vara tydliga med att ingen kommer att drabbas av lönesänkning till följd av upphandlingen. Tvärtom kommer alla få en lönehöjning på 2,2 procent och i de fall andra anställningsvillkor varit mer förmånliga hos den tidigare operatören kommer dessa att kompenseras fullt ut med ekonomisk ersättning, avslutar Patrik Eidfelt.

För mer information

Patrik Eidfelt
förhandlingschef
Almega Tjänsteföretagen
tfn: 072-512 69 37

David Wästberg
arbetsgivarpolitik
tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik