Banverket

Utökad trafik på flera banor när nya tågplanen fastställts

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:28 CEST

Det stora och ökande intresset för järnvägstransporter, både för person- och godstrafik, är tydligt när Banverket nu fastställt Tågplan 2009, den samlade tidtabellen för hur spåren används.


Några av nyheterna i tågplanen är utökad trafik på Bohusbanan och utökad trafik på Västkustbanan där länstrafikhuvudmännen och SJ konkurrerar om resenärerna. Andra förändringar är till exempel att Öresundstågen övertas av DSB First och att trafiken på Kinnekullebanan tas över av Arriva.

- Återigen har vi nått fram i diskussioner och överläggningar för att få till en ny tågplan. Det är med beundran jag ser hur många parametrar som hanterats för att få till planen, säger Tommy Jonsson, chef för Banverkets avdelning Leverans Planering, där arbetet gjorts.

Högt kapacitetsutnyttjande
På flera håll i landet märks att efterfrågan på järnvägstrafik nu närmar sig kapacitetstaket. I de tre storstadsområdena finns trängselproblem till följd av den omfattande trafiken. I Hallsberg är rangerbangården hårt utnyttjad och i Dalarna och södra Norrland trängs högt prioriterad godstrafik med en mix av regiontrafik.

Banverkets tågplan gäller från den andra söndagen i december 2008 till den andra lördagen i december 2009. Tågplanen visar kapaciteten som tilldelats för tåglägen, banarbeten, växling och rangering samt uppställning av lok och vagnar. Ett tågläge kan beskrivas som en plats på spåren för ett tåg, på en specifik sträcka vid en viss tidpunkt. Totalt har hela 8430 tåglägen tilldelats i Tågplan 2009. Antalet järnvägsföretag som sökt tåglägen var i år 37 stycken, jämfört med 28 för Tågplan 2008.

På den här sidan finns beskrivet hur en tidtabell skapas:
http://www.banverket.se/sv/Amnen/Pressrum/Fragor-och-svar/Att-gora-en-tidtabell.aspx

Kontakta:
Banverkets presstjänst
0774-410 910

Tommy Jonsson
Chef Leverans Planering
070-724 56 12

Information om Banverket: www.banverket.se