Skatteverket

Utökade kontroller ska stoppa fusk med ROT- och hushållsavdrag

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 10:23 CET

Under 2011 kommer Skatteverket utöka och fördjupa kontrollerna för att förhindra fusk och bedrägerier med ROT- och hushållsavdrag. Fler företag som ansöker om utbetalningar kommer att kontrolleras, både innan pengarna betalas ut och i efterhand.

Efter att Skatteverket skärpte kontrollrutinerna i maj 2010 har antalet bedrägerier med falska ROT-ansökningar minskat. Under perioden januari till juni 2010 återkrävde Skatteverket 52 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar. Sedan juni 2010 har det minskat till 25 miljoner kronor.

De felaktiga utbetalningar som har upptäckts och stoppats redan innan pengarna har betalats ut uppgick under 2010 till totalt drygt 100 miljoner kronor.

– En viktig del av granskningen under 2011 blir att upptäcka och stoppa nya typer av bedrägerier och angreppssätt. Kontrollerna är i första hand inriktade på att stoppa medvetet fusk, men även mindre fel och misstag förekommer, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Granskningen kommer att omfatta hela landet. Sammanlagt planerar Skatteverket att avsätta ungefär 100 årsarbetskrafter för kontrollinsatsen under året.

Kontrollerna ska bland annat ta reda på om det arbete som företaget har utfört verkligen ger rätt till skattereduktion. Även privatpersoner som har köpt ROT- och hushållstjänster kan bli kontaktade.

– I kontrollerna kan även andra delar av företagens skatteredovisning granskas. Om vi hittar felaktigheter kan det finnas skäl att gå vidare och titta på även arbetsgivaravgifter, moms och andra skatter, säger Pia Blank Thörnroos.

Under 2010 betalade Skatteverket ut sammanlagt över 14 miljarder kronor för ROT- och hushållsarbete. De allra flesta företag som utför husarbete är seriösa och gör rätt för sig. De bedrägerier som Skatteverket har upptäckt har ofta koppling till grov organiserad brottslighet och utförs av rena blufföretag.

– Vi polisanmäler alla bedrägeriförsök och har ett bra samarbete med polis och åklagare, säger Pia Blank Thörnroos.

Kontakt:
Pia Blank Thörnroos, rättslig expert
Tfn: 010-574 16 67

Pressjour
Tfn: 010-574 89 60

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se