Finansdepartementet

Utökade möjligheter till överföring av periodiseringsfonder och expansionsfond

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 14:56 CEST

Regeringen har idag överlämnat en proposition (2004/05:32) med förslag till utökade möjligheter att överföra periodiseringsfonder och expansionsfond till riksdagen.

Förslagen ger större möjligheter för en näringsidkare som tar över en näringsverksamhet från en fysisk person genom arv, testamente, gåva eller bodelning att även få ta över s.k. periodiseringsfonder och expansionsfond som hör till den övertagna verksamheten.

Fonder av detta slag ger företagaren en viss skattekredit. Genom att fonden kan tas över av den som övertar verksamheten kan även skattekrediten tas över.

Förslaget utgör ett led i regeringens arbete för att stimulera tillväxt, investeringar och aktivt risktagande i fåmansföretagen och underlättar generationsskiften.

I propositionen lämnas även förslag som syftar till att förhindra att det uppkommer omotiverade skatteförmåner i samband med företagsöverlåtelser från en fysisk till en juridisk person.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.Kontakt:
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95
registrator@finance.ministry.se

Per Classon
Rättssakkunnig
08-405 16 88

Karl-Henrik Bucht
Rättssakkunnig
08-405 20 58