Finansdepartementet

Utökade möjligheter till uppskov med beskattningen av kapitalvinsten vid bostadsbyte

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 16:47 CESTEva Rosengren
Pressmeddelande
08-405 1625
070- 657 08 95

Hases Per Sjöblom
Departementsråd
08-405 16 99

Cecilia Silfverhjelm
Kammarrättsassessor
08- 405 29 55

Regeringen beslutade på torsdagen att överlämna en remiss till Lagrådet med förslag om att utöka möjligheterna att få uppskov med beskattningen av kapitalvinsten vid bostadsbyte. Förslaget innebär att uppskov med beskattningen även ska gälla den som flyttar till en nyproducerad bostadsrätt (ersättningsbostad) i ett s.k. oäkta bostadsföretag.

I fortsättningen ska oäkta företag vara jämställda med äkta bostadsföretag under en viss tid när uppskovsreglerna tillämpas. I lagrådsremissen föreslås också att tidpunkten för det bosättningskrav som finns i uppskovsreglerna anpassas till den senaste tidpunkten för att lämna självdeklarationen, nämligen den 2 maj.

Förslaget föreslås gälla retroaktivt fr.o.m. taxeringsåret 2004.