Naturskyddsföreningen

Utökat förbud mot ftalater brådskar

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2003 09:00 CET

I ett nytt förslag till EU-kommissionen slår nu även Kemikalieinspektionen fast att utökade förbud och begränsningar mot ftalatanvändningen brådskar.

Svenska Naturskyddsföreningen har under de senaste två åren undersökt ftalatinnehållet i olika produkter som säljs på den svenska marknaden. Dockor, badleksaker samt kosmetika- och hygienprodukter har analyserats på innehåll av olika ftalater (1). Resultaten visar att vanliga produkter som barn kan stoppa i munnen eller som vi dagligen använder på huden innehåller betydande halter av ftalater som i djurförsök visat sig kunna störa fosterutvecklingen och försämra fortplantningsförmågan.

Resultaten visar också att såväl myndigheter som importörer och återförsäljare saknar tillräcklig kontroll över vad produkterna innehåller. I juni 2002 polisanmälde SNF företag som fortfarande säljer ftalatinnehållande badleksaker till barn under tre år, trots att kemikalierna varit förbjudna enligt svensk lag i dessa leksaker sedan 1999.

- Vårt arbete visar tydligt att det krävs ny lagstiftning på EU-nivå. Kemikalieinspektionens nya förslag till EU-kommissionen om att användningen av ftalaten DEHP bör förbjudas på vissa områden, och begränsas inom andra, är ett viktigt steg på vägen. Men det räcker inte. För att skydda människor och natur på ett tillfredsställande sätt krävs ett heltäckande förbud mot alla ftalater, säger Mikael Karlsson.

Kemikalieinspektionen föreslår bland annat förbud mot DEHP i viss medicinsk utrustning, vissa leksaker och livsmedelsförpackningar (2). Deras arbete med åtgärdsförslagen har mött hårt motstånd från den europeiska kemiindustrin. Ftalattillverkarnas branchorganisation, EPCI, har hävdat att förslaget kommer att förstöra deras marknad och har till och med hotat Kemikalieinspektionen med rättsliga åtgärder om den går vidare med förslaget.

- Om industrin överhuvudtaget menar någonting med sina etik- och miljöprogram, och sitt prat om att farliga kemikalier bäst avvecklas på frivillig väg utan lagstadgade krav, är det hög tid att visa det och radikalt ändra beteende, säger Mikael Karlsson. Att som nu slåss med alla medel för att få fortsätta utsätta små barn och framtida generationer för dokumenterat fortplantningsstörande gifter är cyniskt.

(1) Ftalater är en grupp kemiska ämnen som ofta används som mjukgörare i PVC-plast. I kosmetikatillverkningen används de som doftförstärkare eller denatureringsmedel. Kemikalierna har i djurförsök visat sig kunna störa fosterutveckling och fortplantningsförmåga. Två av dem, bland annat DEHP, är klassade som skadliga för fortplantningen inom EU.

(2) Kemikalieinspektionen, Risk Reduction Strategy, Bis(2-etyl-hexyl)phtalate, DEHP

Ellika Hermansson Török