Banverket

Utökat samråd: prövning av vattenverksamhet vid byggande av spårtunnel mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2004 17:00 CEST

Banverket inbjuder till utökat samråd inför prövning av vattenverksamhet. Verksamheten gäller byggande av en spårtunnel mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand. Samrådet pågår till 5 november.

Banverket ska ansöka om tillstånd för vattenverksamhet hos miljödomstolen. Bortledande och tillförsel av grundvatten och utförande av anläggningar för detta samt uppförande av anläggningar m.m i vattenområden kräver tillstånd av miljödomstolen enligt 11 kap. miljöbalken

I arbetet med miljökonsekvensbeskrivning ska Banverket, enligt bestämmelserna i miljöbalken, samråda med statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda av vattenverksamheten.

Samrådet pågår till 5 november 2004. Synpunkter som lämnas senast detta datum har Banverket möjlighet att beakta i sitt fortsatta arbete.

Informationsmaterial finns i Banverkets informationslokal på Klarabergsviadukten 86. Lokalen är öppen tisdag - fredag kl. 12.00 - 17.00 och då kan även skriftliga synpunkter lämnas.

Synpunkter kan skickas till Banverket Östra banregionen/projekt Citybanan, Box 1070, 172 22 Sundbyberg eller ostrabanregionen@banverket.se

För mer information kontakta: Ingmarie Ahlberg eller Marja Bernström, tfn 08-762 30 10