Umeå kommun

Utökning av medel till Mansmottagningen

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 17:09 CEST

Individ- och familjenämnden beslutade att överföra 80 000 kr från föreningsstöd till Mansmottagningen för kompetensförsörjning samt kompetenshöjande insatser.

- Mansmottagningen har ett oerhört viktigt uppdrag. Personer som utövar våld i nära relationer behöver stöd för att bryta sitt beteende. Med de här medlen ökar vi kompetensen i verksamheten ytterligare och förbättrar stödet, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

En utökning av medel till Mansmottagningen ska användas till att säkerställa verksamhetens kvalitet genom komptensförsörjning och komptensutveckling. Ett exempel är att utbilda fler inom behandlingsmodellen ATV (Alternativ till våld) som används vid behandling av våldsutövande män. ATV bygger på en metod där den huvudsakliga målsättningen är att deltagarna ska sluta använda våld i nära relationer.

Mansmottagningen är den del av Centrum mot våld (CMV) som syftar till att stödja och hjälpa män som utövat våld i nära relationer.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden Umeå kommun
070-330 15 17
mejlUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.