OEM International AB

Utökning av styrelse och ny styrelseordförande

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 09:00 CET

Valberedning i OEM International AB kommer till årsstämman den 24 april
2007 att föreslå följande:

- Antalet styrelseledamöter utökas från sex till sju personer.

- Till ny styrelseledamot och styrelseordförande föreslås Jan Svensson.
Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Jan Svensson är verkställande direktör i Investment AB Latour.
Förslaget stöds av aktieägare representerande cirka 80 % av rösterna.


För ytterligare information kontakta:
Hans Franzén, styrelseordförande OEM International AB, tel: 0709-760 686.


OEM International AB verkar inom handel med industriella komponenter och system.
Verksamheten bedrivs i 23 rörelsedrivande enheter i tio länder. Bolaget omsatte
1.450 MSEK under 2006. Koncernen med huvudkontor i Tranås hade vid
årsskiftet 531 personer anställda. OEM Internationals B-aktie är
noterad på Stockholm Small Cap. OEM:s finansiella mål är en årligt
tillväxt om 15 %, en avkastning på eget kapital om minst 20 % samt
en soliditet som inte understiger 35 %.