Stockholms Akademiska Forum

Utomeuropeiska universitet på besök i Stockholm - internationellt studentutbyte viktigt för lärosäten

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 14:40 CEST

Värdar i Stockholm är Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola, tillsammans med Stockholms Akademiska Forum (StAF) som koordinerat programmet. Gästerna representerar 13 partneruniversitet från åtta länder, Australien, Indien, Kanada, Kina, Korea, Ryssland, Singapore och USA.


– Internationellt studentutbyte är utvecklande för den enskilde studenten men också för hela universitetsmiljön. Därför vill vi även efter införande av studieavgifter ha ett stort inflöde av internationella studenter. Men vi vill också förenkla för våra studenter att studera utomlands. Faktum är att svenska studenter borde studera utomlands i högre grad än vad de gör idag.

Partneruniversitetens studiebesök är ett led i detta arbete och en proaktiv insats för att visa upp att Stockholm är en utbildningsort i världsklass, säger Folke Snickars, styrelseordförande för Stockholms Akademiska Forum.


Under studiebesöket kommer gästerna i första hand att besöka sina egna partneruniversitet. Men de kommer också att få lära känna Stockholm som stad och som studieort. Bland annat kommer Studentpalatset, Nobelmuseet och Stockholms Stadshus att besökas. Gästerna kommer också att få information om villkoren att studera i Sverige och i Stockholm.


– Internationella studenter är inte bara viktiga för lärosätena. Internationella studenter är viktiga för att hela Stockholm ska vara den dynamiska kunskapsregion som vi strävar efter. De internationella studenterna är framtidens kontakter på en internationell arbetsmarknad och kommande samarbetspartners. Därför vill vi att partneruniversiteten ska föra vidare till sina studenter vad de upplevt i Stockholm och inspirera fler av dem att komma hit, säger Folke Snickars.


Stockholms Akademiska Forum (StAF) är ett samarbete mellan Stockholms högskolor och Stockholms stad i syfte att stärka Stockholm som kunskapshuvudstad. StAF är en sammanhållande länk mellan regionens 19 högskolor och Stockholms stad samt regionens aktörer, såsom Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting, Stockholms Handelskammare och Stockholms läns näringsliv.