Granskningsnämnden för radio och TV

Utpekad fick inte bemöta kritik i Radio Örebro

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 10:17 CEST

Granskningsnämnden fällde Sveriges Radios regionala P4-sändning Radio Örebro den 25 januari 2003 för att en utpekad part inte gavs möjlighet till bemötande. Radio Örebro sände tre korta nyhetsinslag med bl.a. följande innehåll: ”En privatperson ska betala drygt 6 000 kronor i byggnadsavgift för att han har byggt ett mindre kraftverk väster om Örebro utan bygglov. Det föreslår tjänstemännen i Örebro kommun som kommer att polisanmäla personen för det olovliga bygget.”

Den i inslagen omtalade privatpersonen kritiserade bl.a. att han inte bereddes tillfälle att bemöta påståendena. Granskningsnämndens ansåg att uppgiften om misstänkt olovlig byggnation innebar kritik mot den berörda personen. Även om han inte namngavs fann nämnden det sannolikt att han ändå kunde identifieras. Eftersom han inte bereddes tillfälle att bemöta eller kommentera kritiken stred inslagen mot kravet på opartiskhet.

Granskningsnämnden förelade SR att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. Beslutet var enhälligt.

BAKGRUND
Enligt 7 § i SR:s sändningstillstånd skall programverksamheten bedrivas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att det skall råda en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet i radion. Granskningsnämndens praxis vid tillämpning av kravet på opartiskhet i fall där allvarlig kritik framförs mot en klart utpekad part innebär att den
kritiserade parten skall beredas tillfälle att bemöta eller kommentera kritiken, som regel i samma program eller inslag.

Handläggare: Helena Söderman, telefon 08-606 79 82
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se