Granskningsnämnden för radio och TV

Utpekad läkare fick inte bemöta kritik i Kalla fakta

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 10:11 CEST

Granskningsnämnden fällde TV4:s Kalla fakta för att en utpekad part inte gavs möjlighet till bemötande.

Det aktuella programmet handlade om bröstförstoringar i Sverige. I en intervju berättade en ung kvinna om den kirurg från en Mellansvensk stad som utförde hennes ingrepp. Kirurgen använde bl.a. lokalbedövning vid ingreppet vilket
gjorde det lite billigare. Kvinnan berättade om hur smärtsamt ingreppet varit och att hon fortfarande led av smärtor från operationen. Ordföranden i Svensk förening för estetisk plastikkirurgi framförde allvarlig kritik mot metoden att
utföra bröstförstoringar med lokalbedövning.

Den omtalade läkaren anmälde inslaget och kritiserade att han inte fick bemöta kritiken. Han ansåg sig kunna identifieras genom uppgifter som förekom i inslaget.
Granskningsnämnden konstaterade att både den opererade unga kvinnan och ordföranden i Svensk förening för estetisk plastikkirurgi framförde allvarlig kritik mot metoden att utföra bröstförstoringsingrepp under lokalbedövning. Nämnden ansåg att den aktuelle läkaren - genom de uppgifter om honom som lämnades i inslaget - kunde identifieras av fler än dem som redan kände till fallet. Han var således en klart utpekad part och han borde ha beretts möjlighet att bemöta kritiken. Så skedde inte och Granskningsnämnden fann därför att inslaget stred mot kravet på opartiskhet i sändningstillståndet.

Granskningsnämnden förelade TV4 att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

BAKGRUND
Vid prövningen i ärendet aktualiseras bestämmelsen i 1 § i TV4:s sändningstillstånd att programverksamheten skall bedrivas opartiskt och med beaktande av att det skall råda
en vidsträckt yttrande- och informationsfrihet i televisionen. Granskningsnämndens praxis vid tillämpning av kravet på opartiskhet i fall där allvarlig kritik framförs mot en klart utpekad part innebär att den kritiserade parten skall beredas tillfälle att bemöta eller kommentera kritiken, som regel i samma program eller inslag.

Handläggare: Hack Kampmann, telefon 08 606 79 7
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se