Centerpartiet i Göteborg

Utrangerad utrustning blir bistånd

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 10:00 CET

På Västra Götalands regionfullmäktigesammanträde den 2 februari 2010 behandlas Karin Greenbergs motion "Utrangering av utrustning som kan användas som bistånd".

- Det är glädjande att regionstyrelsen har fattat beslut om att permanenta verksamheten så att utrangerad utrustning från sjukvården kommer till användning i utvecklingsländer, säger Karin Greenberg (C) som har motionerat till Regionfullmäktige i frågan.

För alla anställda och invånare i Västra Götalandsregionen är det ett omfattande slöseri att skrota fullvärdig utrustning. det är helt i linje med Centerpartiets värderingar att vi återanvänder det som kan användas till glädje för andra medmänniskor. Det är ett omfattande slöseri i den rika västvärlden att vi slänger fullvärdig utrustning inom sjukvården samtidigt som en fattig del av världen saknar elementär utrustning. Den offentliga verksamheten bör ta ledning när det gäller återanvändning, säger Karin Greenberg.

Sahlgrenska International Care AB har i projektform sedan 2007 haft i uppdrag att under en två-årsperiod bygga upp kunskap om, samt administrera internationellt bistånd (varor) från Västra Götalandsregionens förvaltningar. Bakgrunden till projektet är att varje år utrangeras materiel för hundratals miljoner kronor i regionen i samband med förändringar, ombyggnader m.m. Detta har på många sätt uppmärksammats av regionens anställda och allmänhet genom åren.

Projektet har tecknat ett avtal med Human Bridge i februari 2008. Under våren 2009 har rapporter från Human Bridge visat att förfrågningarna är omfattande och att insamlingsrundorna är många. Betydande volymer från Västra Götalandsregionen har skeppats ut till utvecklingsländer och bidrar nu till att liv kan räddas varje dag.

Två utvärderingsresor har genomförts (Etiopien och Sudan) och då kunde man glädjande konstatera att materielen var på plats, den fungerade och användes för avsett ändamål. Sammantaget visar Sahlgrenska IC i samarbete med Human Bridge att samordning leder till minskade transportkostnader, minskade deponikostnader och minskade hanteringskostnader. Det hade därför varit olyckligt ur mänskligt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv om projektet hade avslutats 2009.

Fakta: Human Bridge
Föreningen Human Bridge skapades 2001 genom att samordna materialbiståndsavdelningarna inom två svenska biståndsorganisationer; Läkarmissionen och Erikshjälpen, och har sedan 1990 respektive 1974 aktivt arbetat med genomförande av projekt som omfattar materialbistånd. Genom att utforma en organisation med en gemensam administration för utförandet av sådana projekt som innefattar just materialbistånd, har målsättningen varit att på ett effektivt sätt utnyttja de resurser och den erfarenhet de två organisationerna representerar inom området. Human Bridge utgör idag en professionell organisation som på uppdrag av Läkarmissionen och Erikshjälpen utför samtliga deras materialrelaterade projekt. (www.humanbridge.org, 2009)

Centerpartiet i Göteborg kopplar ihop miljöpolitik med företagspolitik. Vi tror att teknikutveckling, forskning och innovation kommer att lösa många av de utmaningar vi står inför.