IrakSolidaritet

"Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak"

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2011 12:32 CEST

Till riksdagspartierna!

"Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak"

I början av april 2010 skickade IrakSolidaritet ett antal frågor till partierna med bakgrundsmaterial och uppmaning till handling.
Syftet med frågorna var naturligtvis att få svar på våra frågor om partiernas inställning, uppmärksamma de fruktansvärda krigsbrott som begåtts och begås i Irak och uppmana riksdagspartierna att protestera mot dessa och agera för att förhindra nya krigsbrott, bryta den tystnad som råder om Irak och bidra till att krigsförbrytare ställs inför rätta.

Folkrätten ska tillämpas även i Irak!

I utskicket från förra året finns tydliga uppmaningar till handling i ett långsiktigt arbete.
Vi kan konstatera att så mycket har inte hänt sen dess. Våra uppmaningar och förslag till handling är lika relevanta idag som när de formulerades.
Därför påminner vi er om de uppmaningar som vi då riktade till er och ber er agera: Skriv motioner, gör interpellationer, informera, diskutera och lev upp till de utfästelser som finns i de svar de rödgröna partierna skrev förra våren. Här finns bakgrundsmaterial, frågor och uppmaningar till handling:
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=467

Här finns länk till de rödgröna partiernas svar: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=468

Uppmaningen "Utred de massiva brotten mot mänskliga rättigheter i Irak" riktades av dåvarande ordföranden för FN:s generalförsamlings männikorättsråd fader Miguel d`Escoto Brockmann 090904 till de församlade. Han underströk bl.a. nödvändigheten av en speciell rapportör för Irak.
Här finns länk till FN-sammandrag av hans tal: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=531&print=1

En av våra uppmaningar till parterna gäller just nödvändigheten av att tillsätta en speciell rapportör för Irak. Detta togs upp av Hans Linde (V) i en interpellation november 2010.
Utrikesminister Carl Bildt svarade att "Sverige är för tillsättandet av en speciell landrapportör inom ramen för FN". Var och hur förs denna kampanj? Det borde vara ett självklart och genomförbart krav. Men 8 år av ockupation har förflutit utan att en ny speciell rapportör för Irak tillsatts.
Frågan om tortyr, antal fångar, situationen i fängelserna och avrättningar tas också upp. Nödvändigheten av internationella, oberoende undersökningar är ett akut krav. Irak är ett rättslöst land där "premiärministern" avslöjas som chef för hemliga tortyrfängelser.
Se: http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=521

Bodil Ceballos (MP), Annika Lillemets (MP), Maria Ferm (MP), Peter Rådberg (MP) och Hans Linde (V) tog i motioner förra året upp tortyren i Irak.  Amnesty och HRW har publicerat många rapporter i frågan.
Det händer dock inte så mycket som önskvärt med tanke på de grova brott det gäller.
Vi upprepar vårt förslag från förra året att stödja kravet på svenskt stöd för en oberoende internationell undersökning av situationen i fängelser och fångläger i Irak, fångars situation, tortyr, avrättningar efter skenrättegångar och utomrättsliga avrättningar?

Vi vädjar återigen om barnen i Falluja. De får stå som symbol för alla de barn i Basra, Bagdad, Najaf med fler platser som föds med svåra och aldrig tidigare skådade missbildningar, cancersjukdomar, neurologiska sjukdomar med mera.
Ett antal undersökningar har nu publicerats om de förfärande effekterna av utarmat uran efter USA:s två stora angrepp på staden Falluja 2004.
Även vit fosfor och splitterbomber användes i Falluja.

Vår uppmaning till er är att stödja och verksamt arbeta för en oberoende, internationell undersökning om samband mellan de uranvapen och andra vapen med långsiktigt skadliga effekter på folkhälsan som USA använde i Falluja och den accelererande förekomsten av missbildningar hos nyfödda, cancer-och andra sjukdomar.
Det är av stor vikt att USA och Storbritannien redovisar vilka vapensystem de använt och i vilken utsträckning.

Falluja drabbades inte bara av dessa massförstörelsevapen.
Fallujas befolkning drabbades av en oerhörd kollektiv bestraffning vid USA:s angrepp 2004: Stora delar av staden förstördes, sjukhus attackerades och många människor dödades i fullständig strid mot folkrätten.

Det behövs en oberoende, internationell undersökning om vad som hände i Falluja!
Det är i högsta grad en uppgift för riksdagsledamöter som vill kämpa för mänskliga rättigheter att arbeta för att en sådan undersökning ska komma till stånd.
Följande rapport från 2010 redovisar USA:s krigsbrott i Falluja.
"Falluja, brott mot mänskligheten"

Rapporten finns här på engelska och arabiska:
http://iraksolidaritet.se/index.php?nr=488

I dagarna har ännu ett WikiLeaksdokument publicerats om hur amerikanska soldater avrättade 10 civilpersoner i en räd 2006.
5 var barn. Alla offren var bakbundna när de sköts. Det minsta lilla barnet var bara 5 månader gammalt.
I ett flygangrepp försökte USA sedan sopa bort spåren av morden:
Här finns artiklar och telegram från USA:s utrikesdepartement:
http://news.antiwar.com/2011/08/29/cables-reveal-2006-summary-execution-of-civilian-family-in-iraq/

Vi kan även konstatera att den civila proteströrelse som råder över hela Irak, slås ner hårt. Repressionen är grym.
Demonstranter fängslas och har torterats, journalister har arresterats och i några fall dödats. Media hindras i sitt arbete.

110901
Föreningen IrakSolidaritet
Sigyn Meder

Kontakt: info@iraksolidaritet.se
Hemsida: www.iraksolidaritet.se