Sveriges Kommuner och Landsting

Utred en statsfinansiering av LSS

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 11:01 CET

Sveriges Kommuner och Landsting vill att regeringen ändrar direktiven till Assistanskommitén.
– Deras uppdrag ska vara att se över hur, och inte om, staten ska ta över finansieringen av LSS, säger Svenska Kommunförbundets ordförande Ilmar Reepalu.I dagarna tar äldre- och folkhälsominister Maria Larsson emot en skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting. Organisationen vill att regeringen ändrar direktiven för Assitanskommittén, vars uppdrag är att göra en bred översyn av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I det nuvarande uppdraget ingår att analysera för- och nackdelar med tänkbara huvudmannaskap för LSS. Men Sveriges Kommuner och Landsting vill att direktiven nu ändras så att det tydligt framgår att utredningen ska fokusera på hur ett statligt övertagande av finansieringsansvaret ska ske - inte om det bör ske.

– Den nya regeringen har ju visat sig positivt inställd till en statlig finansiering av LSS. Nu är det upp till bevis, säger Ilmar Reepalu, Svenska Kommunförbundets ordförande, som tillsammans med Landstingsförbundet bildar Sveriges Kommuner och Landsting.

Den nya regeringen redogjorde redan före valet att man avser att genomföra en reform som innebär att staten tar över det finansiella ansvaret för LSS. Detta är en fråga som Sveriges Kommuner och Landsting under många år har drivit hårt.

– Staten har bättre förutsättningar att klara av stora kostnadsförändringar och betydande lokala variationer. Därför kan staten bättre garantera att individens behov av stöd och service tillgodoses på rätt sätt. En statlig finansiering är det enda rätta för att lagen ska fungera som det är tänkt, säger Ilmar Reepalu.

Pressjour: 08 - 452 7101