Sveriges Kommuner och Landsting

Utred frågan om katastroffond

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 17:11 CET

Nu står Sverige inför en årstid där riskerna för översvämningar är stora. Sveriges Kommuner och Landsting vill att regeringen utreder frågan om ett nytt ersättningssystem. Faran är annars att kommunerna tvingas att ta resurser från den kommunala kärnverksamheten för att täcka översvämningskostnaderna.

– Förutom stora bekymmer för medborgarna ställer översvämningar och andra extraordinära händelser höga krav på den kommunala organisationen. Det kan också bli ekonomiskt mycket betungande för den enskilda kommunen och landstinget, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi har ett gammalt ersättningssystem som inte återspeglar dagens arbetssätt. Dagens system tar bara hänsyn till räddningstjänstkostnader, men inte till andra kommunala insatser under och efter en kris, till exempel återuppbyggnad av vägar och vatten- och avloppssystem.

Kommunerna och landstingen har under de senaste åren – inte minst i samband med stormen i södra Sverige – hanterat många svåra uppgifter i samband med extraordinära händelser. Konsekvenser i samband med störningar/olyckor i samhället bör ses över från ett brett perspektiv och inte, som idag, endast begränsas till ersättning med anknytning till räddningstjänstbegreppet.

– När en kommun har drabbats av en översvämning är risken stor att resurser måste tas från kommunens kärnverksamhet, till exempel skolan och äldreomsorgen, säger Håkan Sörman.

– Kommunerna behöver ett system som är förutsägbart. Regeringen behöver se över dagens ersättningssystem och nya alternativ, till exempel att inrätta en katastroffond, måste utredas. Sveriges Kommuner och Landsting bidrar gärna i utredningsarbetet.

Läs mer om det nya krishanteringsförslaget.
http://www.skl.se/artikel.asp?A=14424&C=3487

För mer information: Utredare Marcus Cato, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 78 57, mobil 070-311 18 57, marcus.cato@skl.se