Dyslexiförbundet FMLS

Utredare med både ögonbindel och skygglappar.

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 16:34 CET

Samtidigt som regeringen anordnar presskonferens för att belysa det det stora problemet med funktionsnedsatta ungdomar som låses in i aktivitetsersättning istället för arbete eller sysselsättning presenterar Lärlingskommittén sitt betänkande SOU 2011:72. Om man nu hoppades att denna kommitté skulle bidra med en lösning på detta eller närliggande problem blir man besviken.
- Inte en rad ...

Det är ett stort och allvarligt problem med den skenande ungdomsarbetslösheten och dess yttersta avart: det enormt stora utanförskapet hos ungdomar med funktionsnedsättningar.

Hos dem med aktivitetsersättning är problemet den stora och ökande gruppen ungdomar med psykisk ohälsa - läs ungdomar med neuro-psykiatriska problem som ADHD, asperger, autism, dyslexi, dyskalkyli osv. I en hårdnande arbetsmarknad med ökad konkurrens står dessa ungdomar långt från anställning trots att deras arbetsförmåga många gånger är måttligt begränsad om rätt arbete och anpassning kan ordnas.

Därför är det allvarligt att denna statliga utredning som skall se över vilka möjligheter som står till buds för att slussa mer praktiskt orienterade ungdomar ut i arbetslivet helt bortser från att en viktig del av målgruppen är ungdomar, framför allt pojkar, med denna typ av funktionsnedsättningar och att många har läs- och skrivsvårigheter som ett vanligt symptom. Sådana svårigheter kan dock med ganska enkla medel överbryggas även i arbetslivet.

Detta är tyvärr ingen marginell grupp! Det är bara att ta del av Skolverkets nyligen presenterade rapport om gymnasiebehörigheten hos svenska skolungdomar.

Utredningen har gjort det lätt för sig när man väjt för ett av de större samhällsproblemen vi har idag.

Det finns dock en öppning i att man föreslår att resurser framöver avsätta för utvecklings- och forskningsinsatser på området. Här finns kanske möjligheten att "kasta in jästen i efterhand i denna smet". Vi får hoppas att någon vill åta sig den rollen.

Sven Eklöf, kanslichef
Dyslexiförbundet FMLS