Finansdepartementet

Utredare ser över skattemässig behandling av tjänstepensioner och privat pensionssparande

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 11:41 CEST

Regeringen beslutade på torsdagen att utse Barbro Palmerlund till särskild utredare för att se över den skattemässiga behandlingen av tjänstepensioner och privat pensionssparande.

Utredaren ska lämna förslag på skattelösningar som gynnar arbetsutbud och tillväxt och minimerar risken för att skattebasen urholkas. Det betyder t.ex. skattemässiga förenklingar och förbättringar av pensionssystemen liksom en ökad likformighet och neutralitet i beskattningen.

Utredaren ska också överväga hur förändringar i skattereglerna påverkar den finansiella sektorns funktionssätt.

Marknaden för livförsäkringar har avreglerats och EU-anpassats. Frågan om pensioner har blivit allt mer aktuell inom EU, eftersom en fungerande inre marknad för tjänstepensioner anses vara mycket betydelsefull för att EU-medborgarna ska kunna utöva sin fria rörlighet, enligt EG-fördraget. Utredaren ska därför även utvärdera de skattemässiga effekterna av en inre marknad och en ökad rörlighet inom EU på pensionsområdet.

Utformningen av skattereglerna för livförsäkringsbolagen är också en faktor som påverkar pensionssparandet. Utredaren ska därför överväga om beskattningen av livförsäkringsföretagen bör förändras.

I uppdraget ingår också att se över vissa frågor i den civilrättsliga regleringen om tryggande av tjänstepensionsutfästelser.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2006.

Barbro Palmerlund har varit riksdagsledamot för socialdemokraterna och ordförande i Fastighetsanställdas Förbund.

Bakgrund
Under 1990-talet reformerades det allmänna pensionssystemet för att bättre kunna svara mot de förändringar som samhällsekonomin stod inför, t.ex. ett ökat antal äldre. Centralt för reformen var att stimulera till ett ökat arbetsutbud högt upp i åldrarna. Ett högt arbetsutbud liksom en hög tillväxt är en förutsättning för att trygga en långsiktig finansiering av välfärden.

Den allmänna pensionen kompletteras av tjänstepensioner och i viss mån av privat pensionssparande, vilka båda är skattesubventionerade.


Kontakt
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95
e-post
Rolf Bohlin
Kansliråd
08- 405 17 22