Socialdepartementet

Utredare ska föreslå hur vräkning av barnfamiljer ska förhindras

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 11:40 CEST

Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att förslå insatser för att förhindra vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer. Under 2001 vräktes uppemot 2000 barn, visade en tidigare studie som genomförts i Socialdepartementet. Utredaren ska analysera och lämna förslag på hur socialtjänsten och andra myndigheter kan förebygga och motverka vräkning av barnfamiljer. Utredaren ska också se över hur socialtjänsten bättre kan stödja och hjälpa de familjer som ändå blir vräkta. Utredaren ska ta ställning till om det behövs lagändringar och i så fall vilka.

Att bli vräkt från sitt hem är ett oerhört trauma, särskilt under uppväxttiden. Att uppemot 2000 barn vräks på ett år är oacceptabelt. Det ska aldrig behöva gå så långt att barnfamiljer vräks, eftersom vi har ett socialt skyddssystem som ska förhindra det. Men det verkar nu som om det skyddsnätet inte fungerar på många håll, och det måste vi rätt till, säger folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 oktober 2005.


Kontakt:
Kicki Mäler
Pressekreterare
08-405 14 35
070-545 17 88

Ann Jönsson
Politisk sakkunnig
08-405 39 14
070-218 31 87


Agneta Björklund
Departementssekreterare
08-405 34 40