Landsbygdsdepartementet

Utredare till jordbrukets roll som bioenergiproducent tillsatt

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:40 CEST

Verkställande direktören för Eskilstuna Kommunföretag AB Lars Andersson har förordnats som särskild utredare i utredningen om jordbrukets roll som bioenergiproducent (dir. 2005:85).

Lars Andersson har lång erfarenhet av energifrågor och statliga utredningar inom energiområdet. Lars Andersson har tidigare varit verkställande direktör för Eskilstuna energi och miljö.

Utredningen ska undersöka vilka förutsättningar som krävs för att jordbruket i Sverige ska kunna utveckla konkurrenskraftig produktion av bioenergi. Analyser ska göras ur både ett företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Med utgångspunkt från analyserna ska utredaren bland annat göra en bedömning av olika produktionsalternativ. Utredningen ska redovisas senast den 1 september 2006. Utredningen är en del i regeringens arbete med hållbar utveckling och en omställning till en ökad användning av förnybara energikällor.


Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se