Utbildningsdepartementet

Utredaren av lärarauktorisation utsedd

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 15:48 CEST

Pressmeddelande
28 mars 2006
Utbildnings- och kulturdepartementet

Regeringen har beslutat att utse riksdagsledamoten och ordföranden i Utbildningsutskottet Jan Björkman att utreda om det finns behov av att införa ett system med auktorisation av lärare. Utredaren ska redovisa olika förslag till hur en auktorisation skulle kunna utformas.

Auktorisationen ska bygga på skollagens bestämmelser där lärarexamen krävs för tillsvidareanställning som lärare.

- Utvecklingen av vårt skolsystem och kvaliteten i utbildningen måste fortsätta, säger skolminister Ibrahim Baylan. En auktorisation kan bidra till att främja förskolans och skolans utveckling och kvalitetssäkra läraryrket. Auktorisationen kan också bidra till att utveckla skolans arbetsorganisation. Vi ser även auktorisationen som ytterligare en åtgärd att stärka lärarutbildningen genom att lärarutbildningen bildar basen och auktorisationen stärker professionen.

Utredaren ska redovisa olika modeller för dels hur ett system där parterna själva tar ansvar för auktorisation skulle kunna utformas och vilken eventuell roll som staten i så fall bör ha i ett sådant system, dels ett system där staten helt tar ansvar för auktorisation av lärare. Utredaren ska bedöma vilka villkor staten skulle kunna ställa, till exempel om lärare bör tjänstgöra viss tid i yrket för att få auktorisation. Utredaren ska också pröva om ansvar för vissa arbetsuppgifter ska vara förbehållna auktoriserade lärare, till exempel betygssättning, och överväga om det finns behov av fler kvalifikationssteg inom ett system med auktorisation.

I uppdraget ingår också att redovisa på vilka grunder en auktorisation ska kunna omprövas och vilken organisation som krävs för det. Uppdraget ska omfatta lärare hos både offentliga och enskilda huvudmän. Det ska redovisas senast 31 maj 2007.


Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare hos Ibrahim Baylan
08-405 18 89
070-564 34 35