Conductive

Utredarforum 2011

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 14:25 CEST

Så uppnår du kvalitet, integritet och genomslag

Förväntningarna och kraven fortsätter att öka på dig som utredare. Dina utredningar förväntas vara ”snabbproducerade” och många gånger är direktiven från uppdragsgivarna otydliga. Detta är en omöjlig situation att hantera när du vill göra utredningen rättvisa samtidigt som du vill hålla tidsramen.

Hur ska du som utredare kunna leverera ett kvalitetssäkert beslutsunderlag när du inte får förutsättningarna?

2011 års Utredarforum ger dig viktiga kunskaper i hur du ska förhålla dig som utredare i en politiskt styrd organisation, hur du hittar rätt nyckeltal och kommunicerar detta så att du behåller utredningens kvalitet och din integritet. Årets fokus ligger på hur du konkret kan arbeta med kvalitet, integritet och genomslag i dina utredningar. Du får lyssna till en kvalificerad blandning av experter, kommuner och myndigheter som delar med sig av sina bästa framgångsrecept, metoder och verktyg.

För fullständigt program och mer information, klicka här!

Ur programmet

Utredarens roll och utmaningar
– vilka krav ställs på utredaren i en politiskt styrd organisation?
Bengt Germundsson
Utredare Utjämningssystemet
Kommunalråd
Markaryds kommun

Klar och tydlig text med genomslag
Gunnel Alenbratt
Hovrättsråd
Hovrätten för Västra Sverige

Utredarens roll som samordnande projektledare
Anita Linell
Utredare och expert i policyanalys
Statens Folkhälsoinstitut
Ansvarig för den Folkhälsopolitiska rapporten
– ett regeringsuppdrag till Statens folkhälsoinstitut

För fullständigt program och mer information, klicka här!


Utredarforum 2011 drar sig inte för att tänka stort och nytt. Varmt välkomna både gamla och nya deltagare!


Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.