Trelleborgs kommun

Utreder Trelleborgs Museums flytt till Tinghuset

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 16:48 CET

Möjligheterna att flytta Trelleborgs Museum från Skyttsgården till Tingshuset skall utredas.Kultur- och Fastighetsförvaltningarna har fått i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheterna att flytta verksamheten på Trelleborgs Museum från Skyttsgården på Östergatan till Tingshuset vid Stortorget.

- Tingsrätten lämnar lokalerna vid halvårsskiftet. Att flytta Museets verksamhet hit är ett önskemål som kommit fram i åtskilliga motioner och medborgarförslag under årens lopp. Det är av vikt att ta reda på om det är möjlighet och vilka ekonomiska konsekvenser detta skulle få, säger kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård.

Frågan har högsta prioritet, eftersom Muséets personal just nu arbetar med att lägga sista handen vid den stora stadshistoriska utställning som är en del av Trelleborgs 750-årsfirande. Om utredningen visar att en flytt är möjlig, kommer utställningen att senareläggas och invigas i Museets nya lokaler vid Stortorget.

- Tingshuset har många fördelar, menar Ulf Bingsgård, inte minst det centrala läget invid Stadsparken, Biblioteket och Trelleborg Övre och närheten till Axel Ebbbes konsthall.