Näringsdepartementet

Utredning för att förbättra konkurrensen på järnvägsområdet

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 11:20 CEST

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning för att öka förutsättningarna för en bättre fungerande marknad för drift och underhåll samt investeringar på järnvägsområdet.


- Med en bättre konkurrens och ett större antal aktörer så kommer marknaden fungera bättre vilket kommer leda till lägre kostnader vid statlig upphandling av främst drift och underhåll inom järnvägsområdet, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Utredaren ska bland annat analysera behovet av åtgärder och lämna förslag på lämpliga sådana för att stimulera intresset hos flera leverantörer avseende

- Banverkets upphandlingsverksamhet,
- nuvarande nationella och internationella kontakter för att stimulera intresset för den aktuella marknaden,
- kvarvarande marknadshinder och behovet av åtgärder utifrån konkurrensneutralitetsperspektiv

Utredaren ska också bedöma förslagens förväntade effekter på marknaden för drift och underhåll samt investeringar på järnvägsområdet.

Utredaren ska bedriva sitt arbete i nära samarbete med Banverket. Banverket förutsätts bidra med sin kompetens och sina erfarenheter och delta aktivt i utredarens arbete.

Till särskild utredare utses Jan Sundling som bland annat har erfarenhet som företagsledare från Green Cargo (2001 - 2007) och styrelseordförande i Sjöfartsverket, Sveriges Tågoperatörer, Railion Scandinavia och TAF/TSI Executive Board.

Uppdraget ska redovisas i ett betänkande senast den 30 januari 2009.Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 48 17
070-593 08 77