Finansdepartementet

Utredning föreslår ett nytt enklare sätt att deklarera

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 14:47 CET

Skatteförfarandeutredningen föreslår att deklarationssystemet förenklas. Om de förtryckta uppgifterna är korrekta och tillräckliga för en riktig taxering, så ska deklarationen inte återsändas till Skatteverket eller bekräftas på elektronisk väg (tyst godkännande).

I dag har Skatteförfarandeutredningen överlämnat ett förslag till finansminister Anders Borg om ett förenklat deklarationssystem för löntagare och pensionärer.

Förslaget innebär att den deklarationsskyldige ska kontrollera de förtryckta uppgifterna. Finns det brister i de förtryckta uppgifterna, dvs. om de förtryckta uppgifterna visar fel belopp eller om någon inkomstuppgift saknas, ska den deklarationsskyldige rätta eller komplettera uppgifterna och lämna in deklarationen till Skatteverket på samma sätt som i dag. Lämnar den deklarationsskyldige inte aktivt in en deklaration med korrigerade uppgifter anses han eller hon ha lämnat en deklaration med de förtryckta uppgifterna.

De deklarationsskyldiga som inte fått en förtryckt deklarationsblankett ska själva ta reda på om några uppgifter förtryckts för honom eller henne och i så fall vilka uppgifter. Har Skatteverket förtryckt en deklarationsblankett för den deklarationsskyldige gäller sedan den ovan nämnda skyldigheten att kontrollera uppgifterna och att rätta dem.

Den som inte rättar eller kompletterar förtryckta uppgifter som är fel kan enligt förslaget påföras skattetillägg och/eller (om det sker uppsåtligen) ställas till ansvar för passivt skattebrott.

De som ska redovisa näringsverksamhet eller lämna fåmansföretagsuppgifter och de som Skatteverket inte sänt någon förtryckt blankett till omfattas inte av förslaget.


Kontakt:
Carl Gustav Fernlund
Särskild utredare
08-617 62 01


Cecilia Mauritzon
Sekreterare
08-405 32 55