Näringsdepartementet

Utredning görs av hur klimatpolitiken påverkar industrins konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 12:29 CET

Regeringen beslutade i dag att ge Institutet för tillväxtpolitiska
studier, ITPS, i uppdrag att analysera effekterna på den svenska
energiintensiva industrins konkurrenskraft av införandet av olika
klimatpolitiska beslut. Analysen ska i första hand fokusera på de
branscher som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.
–Analysen ska ge oss ett förbättrat beslutsunderlag när klimatpolitiken
ska utvärderas nästa år, säger näringsminister Leif Pagrotsky.
ITPS ska bland annat utveckla en modell som kan användas för att
beskriva hur ekonomiska styrmedel för att nå klimatpolitiska mål, såsom
skatter eller handel med utsläppsrätter, påverkar industrins
konkurrenskraft. Denna modell ska komplettera de ekonomiska modeller
som idag används av Konjunkturinstitutet och Statens Energimyndighet.
Analysen ska användas som ett underlag till den kontrollstation som
införts för klimatmålet år 2004. Uppdraget ska redovisas senast den 30
juni 2004.

Monica Björklund
Pressekreterare
08-405 55 60
0708-67 39 86

Cecilia Kellberg
Departementssekreterare
08-405 1548070-529 2043