Näringsdepartementet

Utredning om anslutning av förnybar el till elnätet

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:16 CET

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning rörande anslutning av anläggningar för förnybar elproduktion till elnätet. Utredningen har som huvuduppgift att utvärdera om det nuvarande regelverket skapar hinder för en storskalig utveckling och utbyggnad av den förnybara elproduktionen. Om utredaren bedömer att det krävs förändringar av regelverket ska denne lämna sådana förslag.

Utvecklingen av de svenska elnäten har stor betydelse för försörjningstryggheten och påverkar förutsättningarna för framväxten av ny förnybar elproduktion. Regeringen har uppmärksammats, av såväl branschorganisationer som myndigheter, på behovet av att genomlysa problematiken kring anslutning av förnybara energikällor till elnätet för att möjliggöra en mer omfattande utbyggnad av dessa.

- Utformningen av villkoren för nätanslutning är mycket viktig för hur väl vi ska lyckas med våra ambitioner att öka andelen förnybar elproduktion, säger Näringsminister Maud Olofsson. Denna utredning kompletterar våra övriga satsningar på förnybar energi genom att bidra till en utveckling av regelverket för att bättre svara mot dagens behov.

Utredningen ska även analysera och lämna förslag till ett antal specifika förändringar av den nuvarande ellagen i syfte att effektivisera
förutsättningar och villkor för förnybar el i Sverige.

Utredningen skall redovisa uppdraget den 1 januari 2008. Regeringen avser att inom kort återkomma med besked om utredare.


Kontakt:
Lisa Wärn
Pressekreterare hos Maud Olofsson
08-405 46 84
070-305 47 74
lisa.warn@enterprise.ministry.se