Utrikesdepartementet

Utredning om asylsökande barns rätt att gå i skolan

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 16:38 CET

Regeringen har idag fattat beslut om att tillsätta en utredning som ska se över förutsättningarna för att reglera rätt till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för barn och ungdomar som håller sig undan verkställigheten av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut.


Enligt nuvarande regelverk har asylsökande barn och ungdomar rätt till skolgång på i huvudsak samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. Det finns däremot ingen skyldighet för kommunerna att erbjuda skolgång till barn och ungdomar som undanhåller sig verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut. Dagens bestämmelser ger dock kommunerna möjlighet att frivilligt erbjuda dem plats i skolan.

I utredarens uppdrag ingår bland annat att utreda hur regler kan utformas och om eventuella förändringar av skol- och utlänningslagstiftningen behövs. Utredaren ska ta ställning till om ett sådant regelsystem är förenligt med bestämmelser om sekretess och bestämmelser om underrättelse-, uppgifts- och anmälningsskyldighet till såväl polisen som socialtjänsten. I utredningen ingår att se över polisens arbete med verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut. Även situationen för personalen i skolan och i övriga verksamheter ska ses över. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 februari 2007.

I väntan på utredningens resultat har kommunerna tilldelats extra medel för att kunna ta emot dessa barn i skolorna.


Kontakt:
Thomas Hartman
Pressekreterare
08-405 55 50
070-660 56 35
thomas.hartman@foreign.ministry.se

Christian Carlsson
Redaktör
08-405 58 80
070-257 56 56
christian.carlsson@foreign.ministry.se

Jennie Edlund
Ämnessakkunnig
Enheten för migration och asylpolitik
08-405 32 58-------------------------
Läs mer
-------------------------
Barn i asylprocessen (http://www.regeringen.se/sb/d/2671)