Livsmedelsverket

Utredning om kost och hälsa i skolan

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 10:03 CEST

Går det att stärka undervisningen i kost och hälsa på lärarutbildningar och inom grundskola och gymnasiet? Den frågan utreds just nu av Livsmedelsverket.

Regeringen har gett Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet i uppdrag att ta fram underlag till en nationell handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet bland befolkningen.

Stärka kost och hälsa
Utredningen om undervisningen i kost och hälsa ingår i detta arbete. Syftet är att kunna ge konkreta och underbyggda förslag om hur undervisningen i kost och hälsa skulle kunna förstärkas.

Möjlighet att förändra
- Vi frågar oss bland annat vilken omfattning av undervisning som skulle behövas och vem sitter med möjligheten att kunna förändra situationen, säger Annika Sohlström, chefsnutritionist vid Livsmedelsverket.

Intervjuer
Utredaren ska bland annat redovisa synpunkter från intervjuer och föreslå hur undervisningen i kost och hälsa ska kunna stärkas i grundskola och på gymnasiet.

Typ av kunskap
- Vi vill bland annat veta vilken typ av kunskap som behövs, säger Annika Sohlström. Ska det till exempel vara undervisning i matlagning eller undervisning om sambandet mellan kost hälsa? Och inom vilket skolämne kan kost och hälsa komma in?


Ytterligare uppgifter:
Annika Sohlström, chefsnutritionist: 018 - 17 56 75 eller 0709-24 56 75