Länsstyrelsen Västerbotten

Utredning om Länsstyrelsernas framtid presenteras idag

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2012 11:28 CET

Idag presenterade utredaren Mats Sjöstrand sitt förslag om ny statlig regional förvaltning till regeringen. Sjöstrand föreslår att det ska finnas elva Länsstyrelser i Sverige från och med den 1 januari 2015. Umeå och Västerbotten är en av dem.

Länsstyrelserna koncentreras till elva sätesorter, men utredaren föreslår inte någon genomgripande förändring jämfört med idag när det gäller länsstyrelsernas uppdrag. Grunduppdraget ska även i fortsättningen vara ”verksamheter som förutom behov av geografisk närhet, sträcker sig över flera
samhällssektorer och behöver hanteras utifrån ett statligt helhetsperspektiv”.

Några verksamheter behöver förstärkas och utvecklas, enligt Sjöstrand. Länsstyrelserna måste bli mer proaktiva i samhällsplaneringsfrågor, det behövs en väsentlig ambitionshöjning inom området samhällskydd och krisberedskap, och tillsynen måste också stärkas. De i framtiden elva länsstyrelserna kommer också att få en ny roll för regional uppföljning och utvärdering enligt utredaren. 

Sjöstrand föreslår också att Skogsstyrelsens regionala verksamhet ska flyttas till länsstyrelserna, och att vissa andra myndigheters möjligheter att överklaga länsstyrelsens beslut tas bort.

Utredningen föreslår också att ett näringslivsråd och ett råd för frågor som berör kommunerna ska införas på samtliga länsstyrelser. Alla länsstyrelser bör också fullt ut ansluta sig till Statens servicecenter. Rollen som landshövding förblir oförändrad.

– Det är positivt att utredningen lyfter fram det statliga helhetsperspektivet och vikten av en statlig regional myndighet som en förutsättning för en god samhällsutveckling. Samtidigt ska vi ha i åtanke att förslaget fortfarande är en utredning med allt det innebär. Den ska nu ut på remiss, och stötas och blötas i en rad olika sammanhang. Vi ser fram emot att vara en part i fortsatta diskussioner och samtal. Under tiden kommer vårt huvudsakliga arbete att vara att fortsätta vidareutveckla vår myndighet till en än mer effektiv verksamhet med fokus på dem vi är till för, säger Magdalena
Andersson, landshövding i Västerbotten.

Läs utredningen i sin helhet: Statens regionala förvaltning - förslag till angelägen reform

Läs utredningen i kort version: Statens regionala förvaltning - Presentation av slutbetänkande

 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.