Finansdepartementet

Utredning om nya regler för försäkringsbolag

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 14:36 CEST

Regeringen har i dag beslutat om en utredning med uppgift att skapa nya och tydliga regler för försäkringsföretag.

– Utredningen är ett steg på vägen att återupprätta förtroendet för livförsäkringsbolagen. Vi behöver en väl fungerande livförsäkringsmarknad som konsumenterna kan känna tillit till. Målet är att skapa bättre insyn och inflytande för spararna, undanröja intressekonflikter i samband med bolagets styrning och att tydligt hålla isär försäkringstagarnas och aktieägarnas intressen, säger biträdande finansminister Gunnar Lund.

I början av nästa år kommer regeringen att lägga fram en proposition till riksdagen som behandlar de förslag Finansinspektionen lämnat till regeringen om bland annat fler oberoende styrelseledamöter och nya sanktionsmöjligheter. Dessutom kommer flytträtten att snabbutredas.

– Regeringen tar sitt ansvar genom att se över reglerna och skärpa lagstiftningen där så behövs. Livbolagen måste ta sitt ansvar, bland annat genom att ta itu med en välbehövlig självsanering, säger Gunnar Lund.

Huvuduppgiften för utredningen är att lämna förslag till nya regler för de försäkringsaktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer och för ömsesidiga försäkringsbolag. De flesta livförsäkringsbolag som hanterar privat pensionssparande tillhör någon av dessa två kategorier.

Uppdraget omfattar även en fullständig översyn av reglerna för understödsföreningar, det vill säga föreningar utan vinstintresse som hanterar till exempel pensionsförsäkringar och sjukförsäkringar för en yrkeskår eller anställda på en viss arbetsplats. Utredningen ska också lämna förslag till hur EU:s tjänstepensionsdirektiv ska genomföras i svensk lagstiftning.

Utredare blir Anders Nordström, lagman vid Jönköpings tingsrätt. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2005. Ett delbetänkande ska lämnas senast den 30 september 2004 i den del som gäller genomförandet i svensk lagstiftning av tjänstepensionsdirektivet.

Läs hela utredningsdirektivet på finans.regeringen.seAnette Törnqvist
Pressekreterare hos biträdande finansminister Gunnar Lund
08-405 14 86
070-548 76 80

Tord Gransbo
Ämnesråd
08-405 14 91

Erik Noltorp
Rättssakkunnig
08-405 21 04