Finansdepartementet

Utredning om Riksbankens kapitalstruktur och vinstdisposition

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 10:13 CEST

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning som ska se över Riksbankens kapitalstruktur och vinstdisposition.

Utredningen ska behandla frågor som rör Riksbankens kapitalstruktur och vinstdisposition. Utredaren skall ge förslag till lagreglering av principerna för disposition av Riksbankens resultat. Förslagen skall bygga på en analys av:

- hur stort eget kapital Riksbanken behöver för att fullgöra sina uppgifter
- vilka vinstdispositions och balansräkningssystem som tillämpas i ett urval av andra centralbanker inom och utanför EU
- Riksbankens framtida balansräknings- och kapitalstruktur och vinstdisposition
- effekterna för både Riksbanken och statsverket av olika vinstdispositionssystem

Ingrid Bonde, generaldirektör på Finansinspektionen, blir särskild utredare.

Utredningen ska vara klar senast den 30 april 2007.

Direktiven finns på www.finans.regeringen.se


Kontakt:
Matz Larsson
Pressekreterare hos Sven-Erik Österberg
08-405 57 68
070-681 37 02
registrator@finance.ministry.se

Niclas Alsén
Kansliråd
08-405 27 04
070-233 03 50-------------------------
Läs mer
-------------------------
finans.regeringen.se (http://www.regeringen.se/sb/d/3165)