Finansdepartementet

Utredning om skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 13:34 CEST

Regeringen har idag fattat beslut om att tillsätta en utredning om skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet.

- Skatteincitament kan vara ett sätt att stimulera individer och företag att skänka pengar till viktiga områden som till exempel forskning. Samtidigt som regeringen vill uppmuntra donationer måste vi komma ihåg att det är komplicerat och svårt att göra förändringar i skattesystemet utan att man samtidigt skapar krångel och kryphål. Det finns dessutom besvärliga avgränsningsfrågor, kontrollsvårigheter och EG-rättslig problematik som måste hanteras och lösas, säger finansminister Anders Borg.

- Om den nu tillsatta utredningen hittar lösningar som medger skattebefrielse för donationer kan det innebära ytterligare resurser till viktiga forskningsprojekt. Regeringen har dessutom nyligen lagt ett förslag om att slopa den så kallade forskningsmomsen. Det är ytterligare ett sätt att främja externa bidrag, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg

I utredningens uppdrag ingår att analysera för- och nackdelar med skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet som ett komplement till andra stödformer. Till den del lämnade förslag har offentligfinansiella konsekvenser, ska utredaren föreslå finansiering av förslagen inom det berörda området. Vidare ska förslagens påverkan på den administrativa bördan för Skatteverket, andra myndigheter och företag redovisas. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 16 juni 2009.


Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Peter Österberg
Rättssakkunnig
08-405 48 97
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Dir. 2008:102 Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet (http://www.regeringen.se/sb/d/10391/a/110725)