Justitiedepartementet

Utredning om strukturell diskriminering

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 11:56 CEST

Regeringen har idag, den 9 oktober 2003, beslutat om att tillsätta en utredning om strukturell diskriminering . Uppdraget omfattar strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet.

Utredaren får till uppgift att redovisa kunskap inom området samt att föreslå åtgärder för att förbättra kunskapen om och motverka strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet. Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 31 mars 2005.

Camila Buzaglo
Pressekreterare
08-405 36 02
070-545 32 69

Vänsterpartiets presstjänst
070-620 00 64

Caroline Kling
Presskontakt
Miljöpartiet
070-593 19 12