Socialdepartementet

Utredning om upprättelseprocess tillsatt

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 14:49 CET

Regeringen har beslutat om direktiven till utredningen om upprättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården. Till särskild utredare har regeringen utsett generaldirektör Kerstin Wigzell.

- Huvudsyftet med regeringens beslut är att det fortsatta arbetet leder fram till åtgärder som innebär en upprättelse för de som drabbats av vanvård, även om det aldrig går att ersätta en förlorad barndom, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Vanvårdsutredningen presenterade nyligen en delredovisning med 404 intervjuer med personer som berättat om den vanvård och de övergrepp de utsatts för, vid institutioner och familjehem. Utredningen fortsätter till september 2011. De som berättat om att de varit utsatta för vanvård och övergrepp har, såväl till utredningen som direkt till regeringen, ställt krav på gottgörelse som bland annat handlar om en offentlig ursäkt och ekonomisk kompensation.

Regeringen har nu tagit beslut om att gå vidare med frågan om upprättelse till de drabbade. Den särskilda utredaren ska, senast den 31 januari 2011, lämna förslag till hur en upprättelseprocess kan utformas. Den ska gälla personer som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården under perioden 1920-1980.

Utredaren ska besvara följande frågor:
1. Hur kan en upprättelseprocess och ett erkännande av det som hänt dem som utsatts för vanvård och övergrepp i den sociala barn- och ungdomsvården ges en lämplig ceremoniell inramning?
2. Behövs åtgärder - utöver de som redan vidtagits - för att det som hänt inte ska upprepas?
3. Behövs åtgärder för upprättelse utöver det som sker genom Vanvårdsutredningen?
4. Hur kan befintliga åtgärder för rehabilitering bättre komma dem till del som utsatts för vanvård och övergrepp?
5. Kan och bör ekonomisk ersättning ges till dem som berättat om att de utsatts för vanvård och övergrepp och hur kan en ett system för sådan kompensation i så fall utformas på ett rättssäkert sätt?

Mycket viktigt är också att, med respekt för de personer som varje dag tvingas leva med sin upplevelser, försöka dra lärdom av det som skett, så att det aldrig upprepas igen. Regeringen har sett till att flera förbättringar av socialtjänstens arbete har skett genom att barns rättigheter har stärkts genom lagstiftning. Barns rätt att få komma till tals, att deras upplevelser blir dokumenterade,och att en förstärkt tillsyn alltid talar enskilt med barnen är några exempel på detta. Utredaren ska ta ställning till om ytterligare åtgärder kan behövas för att så långt möjligt förhindra att barn far illa när de finns i samhällets vård.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65

Ulrik Lindgren
Politiskt sakkunnig
08-405 10 00