Specialskolemyndigheten

Utredning om utbildning och utvecklingsstörning

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 09:43 CEST

Carlbeck-kommittén överlämnade i måndags sitt slutbetänkande till Utbildningsdepartementet.

Det ska även i fortsättningen finnas särskilda skolformer för elever med utvecklingsstörning. Kommitténs förslag syftar till att underlätta och stimulera samverkan med övriga utbildningsformer och att undanröja de hinder som kan ligga i skilda regelsystem och onödiga gränsdragningar inom och mellan skolformerna. Kommittén tar ställning för en skola och en vuxenutbildning där barn och ungdomar med och utan utvecklingsstörning i gemensamma aktiviteter får tillfälle att möta varandra och utveckla tolerans och förståelse för varandras olikheter. Samverkan bör öka mellan lärare och skolledningar i de olika skolformerna.

Läs hela pressmeddelandet på på Utbildningsdepartementets webbplats.

Läs hela slutbetänkandet "För oss tillsammans - om utbildning och utvecklingsstörning" på Utbildningsdepartementets webbplats.