Miljödepartementet

Utredning ska öka kunskapen om Sveriges biologiska mångfald

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 13:19 CEST

Regeringen har idag givit en utredare i uppdrag att se över och lämna förslag till hur kunskapsuppbyggnaden om Sveriges biologiska förhållanden kan förstärkas och effektiviseras.

- Vi behöver öka kunskaperna om miljötillståndet för att följa framstegen i arbetet med att nå våra miljökvalitetsmål med koppling till biologisk mångfald. Men det handlar även om hur vi når Sveriges internationella åtaganden inom området, säger miljöminister Lena Sommestad.

Utredningen ska redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2005. Utredare blir Jan-Olov Westerberg, chef för sektorn Livsmiljö vid länsstyrelsen i Norrbottens län. Han har tidigare bland annat utrett Naturhistoriska riksmuseets lokaler, samlingar och finansiering.

Utredaren ska:
- göra en översikt över dagens kunskapsuppbyggnad,
- analysera luckor och brister i befintlig kunskapsuppbyggnad,
- lämna förslag till förstärkning och effektivisering av den samlade kunskapsuppbyggnaden i Sverige, och
- ge förslag till hur kunskapsspridningen kan förbättras i arbetet med att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald i ett folkbildningsperspektiv.Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare
+46 8 405 20 27
+46 70 300 20 08

Jan Terstad
Ämnesråd
08-405 20 79

Direktivet till utredningen finns under Miljödepartementets webbplats, gå vidare under publikationer och info.material (http://www.regeringen.se/sb/d/1471)