Socialdepartementet

Utredning ska se över hyran för kulturfastigheter

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 11:56 CET

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till utredningen som ser över hur den statliga fastighetsförvaltningen kan bli mer effektiv. Tilläggsdirektivet innebär att utredningen även särskilt ska se över hyressättningsmodellen av de fastigheter där vissa centrala kulturinstitutioner verkar. Målet är att få till stånd fungerande spelregler för förvaltning och hyra av fastigheterna.

- Med det här tilläggsdirektivet tar vi ett viktigt steg för att skapa förutsägbara spelregler för vissa av våra centrala kulturinstitutioner, så att de kan planera för och bedriva en långsiktigt fungerande verksamhet som alla medborgare kan ta del av, säger civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

- Jag tycker att det är utmärkt att arbetet med att hitta en bra och långsiktig lösning när det gäller hyressättningen av våra kulturinstitutioner nu kommer igång, så som utlovat i budgetpropositionen, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Tilläggsuppdraget innebär att utredaren Sten Olsson ska föreslå nya eller förändrade principer för hyressättningen för huvudbyggnaderna för Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska Teatern, Naturhistoriska riksmuseet, Nationalmuseum och Historiska museet. Bakgrunden är bland annat att den hyressättningsprincip som tillämpas på fem så kallade ändamålsfastigheter - fastigheter som är starkt förknippade med verksamheten - inte anses vara långsiktigt hållbar. Utredaren ska nu särskilt belysa de underhållskostnader och antikvariska merkostnader som hänger ihop med kulturbyggnader och bedöma hur en rimlig underhållsnivå kan nås.

I och med tilläggsdirektivet förlängs utredningstiden till 1 april 2011.

För mer info:
Petra Kjellarson
Pressekreterare hos civil- och bostadsminister Stefan Attefall
070-646 21 12