Finansdepartementet

Utredning tillsätts med uppdrag att se över spelpolitiken

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 10:36 CEST

Regeringen har utsett f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke till särskild utredare med uppdrag att se över lagstiftningen inom spel- och lotteriområdet.

Syftet med utredningen är att stärka det svenska regelsystemet på spelområdet för att på så sätt kunna upprätthålla regeringens mål att skapa en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former, säger finansminister Bosse Ringholm i en kommentar.

Utredaren ska undersöka vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka regleringen på spelområdet mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och internationaliseringen. Målet är att stärka de spelpolitiska målen och de inhemska spelbolagens konkurrenskraft.

Utredaren ska lämna nödvändiga förslag för att anpassa regleringen till den marknadsmässiga och tekniska utvecklingen samt till utvecklingen av EG-rätten. Utredaren ska ta hänsyn till hur förslagen inverkar på folkhälsan samt vilka sociala skyddshänsyn som regeringen behöver ta.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2005.

Kontakt
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95

Sebastian de Toro
Politiskt sakkunnig
08-405 19 71

Désirée Veschetti Holmgren
Dep. sekr.
08-543 5 61 34