Finansdepartementet

Utredning tillsätts om att förändra finansieringen av lönegarantin

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 15:37 CEST

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå en förändrad finansiering av lönegarantin. Till utredare har Anders Lindström utsetts, generaldirektör för Medlingsinstitutet. Utredningen ska vara klar senast den 31 mars 2004.

Syftet med lönegarantin är att ge enskilda anställda en garanti att de får ut sin lön även om deras arbetsgivare går i konkurs. Staten administrerar i dag lönegarantin genom att ta ut arbetsgivaravgifter och betala ut bidrag.

Utgångspunkten i valet av finansieringsmodell ska bl.a. vara att öka den samhällsekonomiska effektiviteten genom en bättre fördelning av kostnader och risker mellan företag och branscher. Förslaget får inte innebära en försämrad trygghet för arbetstagarna och kostnader som företag övertar från staten skall leda till motsvarande minskning av arbetsgivaravgifterna.

- ”Syftet är att skapa ett system som är effektivare och mer rättvist för arbetsgivarna samtidigt som det inte ska innebära försämrade villkor för arbetstagarna,” säger Finansminister Bosse Ringholm i en kommentar.

Eva Rosengren, pressekreterare
08-405 1625, 070- 657 08 95

Peter Linderoth, Dep.sekr.
08- 405 24 27