Arbetsmarknadsdepartementet

Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning har överlämnat sitt delbetänkande idag till Sven Otto Littorin

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 13:10 CET

Idag överlämnade Utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning (N 2006:10) sitt delbetänkande Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar till statsrådet Sven Otto Littorin.

Betänkandet handlar om hur genomförda arbetsmarknadsutbildningar överensstämmer med prognoser över bristyrken. Vidare ges en kunskapsöversikt över vilka utbildningsinsatser som visat sig effektivast för arbetslösa ungdomar mellan 20 och 25 år med särskilda behov.

- Utredningen pekar på vikten av en fungerande arbetsmarknadspolitik som förutser bristyrken och nogsamt följer utvecklingen på arbetsmarknaden för att kunna tillse att rätt åtgärder genomförs.

Det säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i en kommentar till utredningen om en flexiblare arbetsmarknad.

Till utredningens slutsatser hör att arbetsmarknadsutbildningen i huvudsak är anpassad till efterfrågan på arbetsmarknaden, men att den samtidigt präglas av kortsiktiga måluppfyllelser. Detta leder till att inriktningen på utbildningarna koncentreras till yrken med hög omsättning på arbetskraft, men inte där de strategiska flaskhalsarna är som störst. Dimensioneringen av AMS utbildningsinsatser bör föregå konjunkturutvecklingen, istället för att följa den. Det är också av stor vikt att AMS i sin nya organisation för upphandling av arbetsmarknadsutbildning kan upprätthålla kvaliteten i processen från prognos till genomförande av utbildning

Målgruppen särskilt utsatta bland unga arbetslösa har av utredningen uppskattats till cirka 50 000 ungdomar, varav de flesta inte har slutfört en gymnasieutbildning. En framgångsrik utbildning för denna grupp måste förutom själva utbildningen även inriktas på noggrann kartläggning av ungdomarnas individuella behov och förmågor, stöd före och under utbildningen samt uppföljning. Utbildningarna måste vara skräddarsydda för de enskilda deltagarna och kan med fördel innehålla yrkesutbildning med lokal arbetslivsanknytning.

Kontaktpersoner i utredningen:

Åsa Sohlman
särskild utredare
070-656 96 03

Kerstin Svensson
070-358 12 42

Jonas Olofsson
073-346 24 51

Jonas Ericson
070-687 63 55


Kontakt:
Mårten Wennberg
Pressekreterare hos Sven Otto Littorin
08-405 12 65
070-287 55 42
marten.wennberg@employment.ministry.se

Nadja Ben Ammar
Pressassistent
08-405 56 70
nadja.ben-ammar@employment.ministry.se

Åsa Sohlman
Särskild utredare
08-668 53 81
070 656 96 03